Bilete
Implanty

Designers av ett friskt leende 

Garanti

Mangeårige undersøkelser har vist at 95-99% av tannsett som er blitt gjennoppbygget ved implantologiske operasjoner, utfyller alle oppgaver som stilles til implantater og tjener pasienter i mange år. De fleste pasienter som bestemmer seg for innsettng av implantater av type Branemark System, kan regne med å få erstattet manglende tenner. Nye tenner vil tjene dem lenge og samtidig sikrer brukerne god livskomfort.

I HAHS-klinikken har vi jobbet med implantbehandling i nesten ti år. Hvert år innsettes det om cirka 1000 implanter. Vi er en av de få tannklinikkene i Polen som spesialiserer seg i den type behandling.

For at behandlingen lykkes må tannlegen kontrollere tannforhold hos pasienten og vurdere virkningen av sitt utførte protetisk arbeid kort etter den første behandlingen. Pasienten oppfordres av den grunn til å besøke tannklinikken for kontrolltime innenfor tre måneder etter innsettingen av Onlay, krone, bro, protese og simpelthen innenfor tre måneder etter avsluttet implantologisk behandling.

Vi kan bekrefte at våre tannlegger er høykvalifiserte spesialister og de anvender nyeste løsninger innenfor verdens implantologi. Vi gir derfor 10 års garanti for implantater som innsettes hos oss . Garantien godkjennes i samtlige autoriserte NOBEL BIOCARE-tannlegeværelser.