Bilete
Implanty

Designers av ett friskt leende 

Anvisninger

Implantatbehandling är en rekommenderad lösning vid praktiskt taget samtliga tandförluster, både som komplettering av enstaka förluster och som ersättning för flera tänder samt vid total tandlöshet.

Exempel på olika appliceringar är:

  • förlust av framtänder till följd av en olycka
  • förlust av framtänder medan de angränsande tänderna är friska
  • fall då tänderna finns kvar bara på en sida av käken
  • fall då tänderna förlorats bak i av munhålan
  • ärftlig defekt av oförmåga att skapa egna tandämnen
  • oförmåga att tillgodogöra sig behandling mot paroadentos (paradontiumsjukdom) – ibland är det bättre att dra ut de dåliga "sista" tänderna och sätta in implantat, innan tänderna faller ut.