Bilete
Projektanci zdrowego usmiechu

Designers av ett friskt leende 

Restitusjon av kjevebein

Regenerasjon av kjevebeinet gjennomføres når kjeveknokkelen er skadet ved tanntrekning eller som resultat av periodontipati (svinn av omkringliggende beinvevet). Regenerasjon av beintet kan også kreves ved forsettelig innsetting av implantaten der det mangler en tann.

Stoff vi anvender, gir en hurtig gjennoppbygning av blodkar og sikrer nydannelse av beinstruktur.

Det er:

BIO-OSS

Fremstlilt av det sveitsiske selskapet Geistlich – kolagenmembran
har en bjelkestruktur som er lik naturlig knokkelstruktur og den fungerer som et stillas som medvirker integrasjon av knokkelen.

BIO-GIDE

Fremstlilt av det sveitsiske selskapet Geistlich – kolagenmembran
er en naturlig sperre som bidrar til nydannelse av beinvevet, tjener som barriere som forebygger at den epitelliale scellevev ikke gror inn i det nyetablerte beinvevet

BIO-PIN – en pinne med bioresepsjon.

Har såkalte holdekiver som sikrer bedre stabilitet og gjør  at membranen blir vedheftet til beinvevet.