Bilete
Wypełnienia

Designers av ett friskt leende 

Fyllinger

Fyllinger

I tilfelle karies må skadet tannemalje og dentin beskyttes med egnet material. Karies i tannen må renses ut og tannen fylles. I vår klinikk bruker vi for det meste fyllinger i kompositt (plastmateriale), inlays av ceremage, gull eller kompositt. Hos barn brukes det kulørte fyllinger - som de elsker.

Laserteknologi i tannbehandling

For å gjøre tannbehandlingen så behagelig som mulig for pasienten, kan vi bruker laser. Den ubehaglige boringen blir erstattet med laserstråle som fjerner karies. Tannlegebesøk blir på den måten mer behagelig og mindre stressende. Bruk av laser er særlig anbefalt ved små fyllinger. Laser fjerner de aller minste spor av karies og derfor blir tannoverflatene totalt sterile og etter å bli bearbeidet med laser er de klar til å fylles.

Utskifting av amalgamfyllinger

I vår klinikk tilbys også fjerning av amalgamfyllinger. Det legges stor vekt på en trygg behandling. Tannlegen bruker utstyr og verktøy som gjør det umulig for amalgam å trenge inn i kroppen mens den fjernes.

I mange år har amalgamfylling blitt betraktet som helsefarlig. Mange leger mener at kvikksølv kan være årsaken til hodepine, migrene og konsentrasjonsvansker. Det ble bevist vitenskapelig at kvikksølvinnholdet i kroppen hos en pasient med amalgamfylling er fire ganger høyere enn hos pasient uten. Amalgamfylling inneholder 50% ren kvikksølv, resten utgjør sølv-, tinn-, zink- og kobberlegering.

Utskifting av amalgamfylling er altså et skritt mot estetisk og pent, og – som er viktigst – sunt smil.