Bilete
Projektanci zdrowego usmiechu

Designers av ett friskt leende 

Ozonbehandling

Ozonbehandling er et modernt og smertefritt behandlingsmmåte som brukes ved behandling av tenner rammet av tannråte. Ved hjelp av ozonbehandling kan man foruten å behandle tannråte også forebygge dens utvikling.Behandlingen utnytter bakteriedrepende egenskaper av ozon som på en trygg måte oksiderer bakterier.

Ved ozonbehandling blir ca. 99% bakterier som er direkte årsak til tannråte, fjernet. Behandlingen virker nøytralt for friske tannvev som ikke er tilfelle ved tradisjonell behandling av tannråte. Ozonbehandlingen tar bare et øyeblikk – ozon tilføres punktvis over kort tid - max. ett minutt. Takket være en spesialegnet aplikator er behandlingen veldig trygg

Fordeler

Ozonbehandlingen gjennomføres uten kirurgisk inngrep dvs.

 • uten boring
 • smertefritt
 • stressfritt
 • uten ødeleggelse av friske tannvev og ofte uten fyllinger
 • fort
 • virkningsfult
 • trygt /ozonbehandling kan også benyttes hos barn og gravide/

Ozonbehandling forebygger også senere forekomster av sekundær tannråte under nye fyllinger. Videre reduseres muligheten for eventuelle senere komplikasjoner og uforutsatte behandlingsomkostninger.

Med ozonbehandling kan vi sikre pasienten proffesjonell pleie og komfort – særlig blir pasientene skånt for unødvendig stress knyttet til tannlegebesøk. Dessuten sparer pasienter både tid og penger.

Anvendelsesområder

Eksempler på når ozonbehandling kan anvendes:

 1. behandling og forebygging av tannråte
 2. desinfeksjon av tannmangler
 3. desinfeksjon av steder med vanskelig tilgang hvor behandlingen knyttes med stor smerte: åpne rotkanaler og avdekket pulpa
 4. reduksjon av tannfølsomhet
 5. mer effektiv reminalisering av tannvev
 6. ved betennelser og kirurgiske inngrep (sår leges fortere og smerte reduseres vesentlig)
 7. behandling av sår i munnhullen (særlig på tungen) og forkjølelsessår (rundt leppene)

Det er dessverre ikke alltid ved behandling av tannråte at man kan la være boring og spare pasienten for denne uhyggelige behandlingsfasen. I enkelte tilfeller er tannvevet så hardt rammet av tannråte at den må fjernes ved vannlig boring. Alikevel brukes ozon i slike tilfeller også for å ødeleggge alle bakterier og desinfisere stedet. Dette forebygger eventuelle problemmer senere eller redder tannen for å bli kanalbehandlet.