Bilete
Klinika

Designers av ett friskt leende 

Media

den 15. mai 2013

Implantater fra Polen: høy kvalitet til rimelig pris

Artikler i det tyske tidsskriftet FOCUS

Behov for protetisk behandling med materialer av høy kvalitet er forbundet med stor økonomisk belastning for pasientene. Tilskudd for tannlegebehandling fra den tyske helseforsikringen ikke fullstendig dekker kostnadene av en slik behandling. Mange pasienter må ta lån eller oppgi behandlingen. Implantater som implanteres i Polen, samt i HAHS Klinikk, er et tiltrekkende alternativ.

mai 2013

På det høyeste nivå

En artikkel i bransjetidsskriftet TPS

Redaktørene i tannlegemagasinet anerkjente det globale omfanget av driften av HAHS Klinikk, høy tjenestekvalitet og moderne løsninger som klinikken tilbyr. Dattera til klinikkens grunnlegger, implantater spesialist dr Joanna Hahs-Gaborska, forteller om klinikkens historie og planer for framtida i et omfattende intervju.

den 6. oktober 2011.

Fire tannleger og én krone

En artikkel i det tyske tidsskriftet SUPERillu

Fire tannleger, fire behandlingsalternativer. HAHS Klinikk er den eneste klinikken i Polen som var inkludert i en komparativ oppsummering av polske og tyske tannlegekontor. Artikkelen beskriver pasientenes erfaringer og meninger. Konklusjoner: i HAHS Klinikken i Szczecin behandler man tenner på det internasjonale nivået gunstigere enn i Tyskland.

den 25. september 2011

For å spare penger på implantater, dro jeg hele veien til Polen

En artikkel i den tyske dagsavisen "Bild am Sonntag''

Mange tyske pasienter bestemmer seg for behandling i Polen, fordi på den måten kan de velge de beste protetiske løsningene. Tannlegebehandling lønner seg bedre i Polen enn i Tyskland. Noen klinikker har også inngått avtaler med den offentlige helseforsikringen i Tyskland. Herr Wolfgang Krause som er pasienten ved HAHS Klinikk, innrømmer i artikkelen at han er veldig fornøyd med behandlingen som gjennomføres i Szczecin.

den 9. mai 2009

Reportasje på TVN24

Pasienter fra utlandet drar ikke bare nytte av helsetjenester i Polen, men de også planlegger rekreasjon i landet, benytter hotelltjenester, samt landets kulinariske og kulturelle tilbud. Dette fenomenets omfang bidrar til bransjens utvikling i de byene som er besøkt av utlendinger. En av byene som presenteres i reportasjen er Szczecin, som er besøkt av pasientene som mottar behandling ved HAHS Klinikken.

den 25. april 2009

EU gjør det mulig å dra nytte av billigere behandling i utlandet.

En artikkel i den tyske Märkische Allgemeine

Uavhengig av stedet som vi bestemmer oss for å gjennomføre behandlingen vår på, er denne behandlingen refunderbar på samme måte som hjemme, i samsvar med EU-regelverket. Tannlegebehandling og øynekirurgi er eksempler på behandlinger som gjennomføres utenfor Tyskland til en mer tiltrekkende pris. Flere og flere pasienter velger å dra nytte av denne muligheten. I artikkelen er HAHS Klinikk i Szczecin er omtalt som et sted som årlig besøkes av mange pasienter fra utlandet, bl. a. Tyskland og Danmark.

den 18. november 2008

Reportasje på TVN24

Pasienter fra hele verden leter etter behandlingsmuligheter utenlands. De velger de klinikkene og de sykehusene som kan hjelpe dem med deres helseproblemer og samtidig spare penger. HAHS Klinikk i Szczecin er et eksempel på medisinsk turisme i Polen som presenteres av TVN-laget.

mai 2008

Tannreiser fra Norden

Magasinet Baltic Panorama beskriver i en lengre artikkel et tannturisme-fenomen. Pasienter fra Skandinavia besøker som oftest Szczecin. Klinikken HAHS er et av de største og mest moderne klinikkene som blir valgt av pasientene som bestemmer seg for tannbehandling i Polen.

8. oktober 2007

I Polen blomstrer det medisinturistikk

Artikkel i Gazeta Wyborcza

I fjor brukte utlendinger i Polen minst 56 mln dollar for massasjer, plastiske operasjoner og nye tenner. I år skal de bruke minimum en tredje del av denne summen mer. I Szczecin har klinikken HAHS ca. 50 utenlandske pasienter fra hele Europa hver maaned.

9. juli 2007

Jeg ble behandlet i utlandet.

Artikkel i tysk FOCUS

Det tyske ukebladet Focus publiserer historier av pasienter som har tatt legebehandling i utlandet. Med dem som eksempel viser Focus oss hvor mye man kan spare ved å ta behandling i en av presenterte klinikker.