Bilete
Klinika

Designers av ett friskt leende 

Refundering av utgifter

Fra 1 mai 2004 av er Polen EU-medlem.

Hver pasient som behandles innenfor EU-sonen kan få refundert sine behandlingsomkostninger på samme måte som om vedkomende hadde fått i Norge.

Vi utsteder all nødvendig dokumentasjon på engelsk eller tysk.

Vi samarbeider med nesten alle sykekasser i Europa. Alikevel praktiserer vi ikke et direkte oppgjør mot dem; pasienten oppfordres til å betale hos oss. Etter avsluttet behandling gjør pasienter opp med sin egen sykekasse vedkommende er forsikret i. Vi gjør dog vårt beste for at pasienter fra Norge får refundert behandlingsomkostninger.

I vår klinikk får norske pasienter:

  • en behandlingsplan og oversikt over behandlingsomkostninger på tysk eller engelsk (som regel inntil en time etter avsluttet tannlegebesøk)
  • en regning utstedt på engelsk (etter avsluttet behandling)

Frem til nå har ca. 1000 av våre pasienter uten vankeligheter fått refundert behandlingsomkostninger på grunnlag av vår dokumentasjon.