Bilete
Klinika

Designers av ett friskt leende 

Diagnostikk

En av de mest viktige etapper i tannlegebehandlingen er planlegging.

For å oppnå det resultatet pasienten ønsker, kreves det vanligvis:

  • en samtale med pasienten
  • en personlig undersøkelse av pasienten i en tannlegestol
  • nøyaktig diagnostikk

I HAHS klinikken utføres tannlegebehandling etter nøyaktig diagnostikk. For å kunne stille den riktige diagnosen kreves det rett utstyr. Vi bruker bl.a.:

  • digitale røntgenbilder
  • digital tomografi
  • diagnostisk laser DIAGNOdent
  • elektronisk ansiktsbue 3D (ARCUS DIGMA)

Utgangspunkt for planlegging av tannlegebehandling for hverpasient er et såkalt pantomogram.

Dette røntgenbildet er et flatt bilde, som gjør det mulig å først evaluere en generell tilstand av tannbein og kjevebein. I klinikken har vi digital skanner DIGORA PCT. Ved hjelp av dette apparatet analyserer vi pantomogram på pc-skjermen, dette bildet er mye mer leselig og nøyaktig enn et bilde fremstilt på en klassisk måte fra en vanlig røntgenfilm.

Vurdering av graden av karies gjennomføres ved bruk av diagnostisk laser DIAGNOdent.

Den brukes i stede for ufullkomne og tradisjonelle verktøy (sonde og speil). Under påvirkning av laser begynner tannvev angrepet av karies å vise fluorescens. Resultatet vises på skjermen. Denne undersøkelsen gir mulighet til å stille diagnosen uten å gripe etter røntgenbilder.

Riktig diagnostikk er av stor betydning, særlig i behandling innen protetikk og implantologi.

Om pasienten blir fornøyd med de nye tennene, er avhengig av hvor nøyaktig tannlegen klarer å gjengi tannforholdet, og om han eller hun tar vare på estetikken av fremstilte kroner. Under arbeid av gjenoppbygging av pasientenes tannsystem, kan verken tannlege eller tanntekniker ”handle omtrent”. Uavhengig av om de gjenoppbygger bare en tapt tann eller flere. Det er viktig at protetisk arbeid starter ved å samle riktige opplysninger om tilstanden av pasientens munnhule. Først etter at nødvendige opplysninger ble samlet, kan behandling, fremstilling av kroner og tannproteser startes.

Hver pasient biter på en annen måte, med en annen kraft, med en annen tannstilling. I HANS klinikken fremstilles alle tannproteser og kroner med utgangspunkt i resultater fra diagnostikk av kjevebevegelser som viser forholdene mellom over- og underkjeven. Til undersøkelse benyttes elektronisk ansiktsbue 3D (ARCUS DIGMA), som gir mulighet til å frembringe pasientens begge kjever på pc som et tredimensjonalt bilde. Etter behandling av de samlete dataene gjennom et spesielt laget program, kan pasientenes bittforhold gjenskapes og overtas på arykulatoren, som fremstilles og innstilles på pasientens tenner. Dette garanterer forebygging av overbelastning av tennene dine, samt at de er tettsittende og presser mot hverandre. Konsekvensen er, at det gis mulighet til å forebygge tap av implantater og feilaktige endringer i leddet mellom kjeve og tinning.

Implantatbehandling

Ved planlegging av implantatbehandling er det av stor betydning, at tilstanden av pasientens bein på det stedet hvor implantatet skal festes, undersøkes nøye. Beinkvaliteten er avgjørende for bl.a.:

  • antall av nødvendige implantater
  • art, type, lengde og diameter av implantater
  • nødvendighet av gjenoppbygging av bein på det stedet, der implantatbehandlingen er planlagt

Et flatt panoramisk bilde gir ofte ingen mulighet for å stille en tilstrekkelig nøyaktig diagnose av beintilstanden. Gjennomføring av en implantatbehandling uten grundig analyse av beintilstanden, ville bety at viktige avgjørelser angående forløpet av operasjonen, måtte bli tatt under selve operasjonen, noe som øker risikoen for en mislykket behandling.

Allsidig analyse av beintilstanden gjennomføres ved å bruke bilder laget på apparatet New Tom 5G. Dette er moderne digital tomografi (CT-skan), som gir mulighet for å gjenoppbygge beinstrukturen av pasientens kranium i tre dimensjoner. Ved å analysere dette bildet i et spesielt utviklet pc-program, planlegges den optimale plassering av implantatet og den ytterlige behandling. I tillegg kan operasjonen først ”gjennomføres” virtuelt, og deretter  på pasienten.

Konsekvenser av ikke presis diagnostikk

Konsekvenser av ikke presis diagnostikk og overfladisk analyse av tanntilstanden hos hver enkelt pasient er graverende. Til de mest graverende konsekvenser hører bl.a. overbelastning og flytting av feil plasserte nye tenner, tap av implantater, samt endringer i leddet mellom kjeve og tinning (som ofte gjør vondt).