Rotfylling

<p class="p-zb"><strong>Effektivt rotfylt tann som kan holde i mange år</strong></p><p>Rotfylling (endodonti) er en prosedyre som brukes ved de mest ødelagte tennene. Behandlingen omfatter fjerning av angrepet eller død masse fra kammeret eller ødelagte nerver og bakterier fra rotkanaler ved en tann, og deretter tett igjenfylling av kanalene med spesielle materialer. For å redde tannen må man utføre alle de fasene meget presist. Det er av avgjørende betydning at man finner alle rotkanalendene, også de minste, og renser dem og fyller dem igjen.</p>
<p>I HAHS Klinikk bruker vi ytterst moderne teknologier og behandlingsmetoder. Det finnes 5 poster for endodontibehandling av pasienter. Enhver post er utstyrt med mikroskop og endometer</p>
<p class="p-zb"><strong>Varighet:</strong></p>
<p>Takket være tilgjengelige teknologier kan vi vanligvis gjennomføre fullstendig behandling under kun ett besøk. Behandlingen tar ikke nødvendigvis flere uker som var vanlig inntil nylig.</p>
<p class="p-zb"><strong>Prosedyren:</strong></p>
<p>Rotfylling i klinikken vår omfatter bl.a.:</p>
<p><strong>Røntgenbilder:</strong> digitale røntgenbilder tas før man begynner behandlingen (for å vurdere den opprinnelige tilstanden), under behandlingen og på slutten (for å kontrollere behandlingens forløp).</p>
<p><strong>Mikroskop </strong>gir et innblikk i kanalen og dens forstørret bilde lar gjennomføre en riktig behandling: rengjøre, utvikle og fylle presist igjen alle kanaler (noen kanaler er usynlige uten mikroskop).</p>
<p><strong>Endometer</strong> gjør det mulig å måle rotkanalens lengde veldig nøyaktig. Den vanlige måten å måle kanalens lengde som baserer bare på røntgenbilder er veldig unøyaktig.</p>
<p><strong>Kofferdam</strong> - en tynn gummi som plasseres rundt den behandlede tannen isolerer den fra de andre tennene. Dermed danner dette en aseptisk barriere, gir letter tilgang til det behandlede området, dekker spiserøret, samt forbedrer komforten og tryggheten av tannlegens arbeid.</p>
<p><strong>Laser og ozon</strong> – bruk av dette utstyret øker effektiviteten av endodontisk behandling. Deres antibakterielle egenskaper har spesiell betydning i tilfelle infeksjoner rundt tannrøtter.</p>
<p>Nøye utarbeiding av rotfyllingen av en tann ved bruk av et mikroskop øker behandlingens kvalitet betydelig.  I mange tilfeller lar det også gjøre å rotfylle på nytt tenner som ikke har vært behandlet på riktig måte før. Som et resultat kan pasienten beholde tenner som i utgangspunktet ikke hadde store sjanser.</p>