Mangel av en eller flere tenner

<h4>Mangel av en eller flere tenner</h4><p>Mangel av en eller flere tenner kan løses på to forskjellige måter. Først – innsette en implantat istedenfor en manglende tann og så bygge den opp med krone. En annen måte bygger på at man erstatter manglende tann ved å pahefte erstatningen på nabotenner. Pasienten må dog regne med å fa nslipt av nabotenner og bli påsatt en trepunktbro av porselen. Porselenbro er varig forbundet til tannpilar og denne broløsningen er ikke avtagbar. Den tar like mye plass som opprinnelige naturlige tenner. Det er dog en ulempe at man ofte er nødt til å slipe helt  friske tenner. Med hensyn til det og ikke minst  til senere ubekvemmeligheter knyttet til bruk av broen, regnes en implantat som atskillig bedre løsning.</p><p>Porselenkroner og -broer kan utføres på kjeramisk underlag (Procera®), glassunderlag (In Ceram) eller metallunderlag (galvanisk guld, titan, guld- eller stållegeringer). Bruk av bestemte materialer avhenger av pasientens krav og antall manglende tenner.</p><h4>PROCERA®-kroner og -broer</h4><p>Fullkjeramisk PROCRA® av porselen (uten metallunderlag) kan anvendes til rekonstruksjon av alle tenner. Takket være bruk av naturlige komponenter, får vi fremstille tenner som er like estetiske som naturlige tenner. Dessuten er de dobbelt så holdbare i forhold til andre kjeramiske løsninger. Procera®-kroner og – broer av porselen er slitesterke, lysledende (derfor ligner de utmerket naturlige tenner), skifter ikke farge, er perfekt tilpasset. Disse egenskaper gjør  at Procera®-løsninger anbefales spesielt ved fortenner.</p><h4>PROCERA® ZIRCONIA BRIDGE</h4><p>New strong all-ceramic bridge: Procera® Zirconia Bridge. Enjoy its advantages: all-ceramic bridge with superior beauty and high accuracy to ensure a perfect fit. Enduring beauty, top to bottom. Made possibly by new Scanner Procera® Forte. Brilliant looking teeth that can’t be distinguished from naturals at its best</p><h4>IN-CERAM ALUMINA-kroner og – broer</h4><p>Enkelte fullkjeramiske kroner og broer av porselen utført som IN-CERAM ALUMINA, gir riktig godt estetisk resultat. Derfor anbefales de spesielt ved rekonstruksjon av fortenner. De er biokompatible med munnens miljø og er meget nøyaktige.</p><h4>Kroner og broer på guldunderlag</h4><p>De forbedrer utseende av misfargede tenner, brukne tenner, tenner med tannstillingsfeil og med mange fyllinger. Guld som utgjør basis underlag for porselen, sitter riktig tett inntil tannvevet, definitivt forebygger karies og fremkaller ikke inffeksjoner. Sluttelig kan guld ikke sees i pasientens munn.</p><h4>PORSELENKRONER OG -BROER PÅ STÅLUNDERLAG</h4><p>Mindre presise enn porselenkroner og -broer på guldunderlag. Er et rimmeligere alternativ i forhold til løsninger på guldunderlag.</p><h4>LYSHERDEDE SYNFONY-KOMPOSITTKRONER</h4><p>Forbedrer tenners utseende – anvendes ved misformede og misfargede tenner</p><h4>PORSELENFASADER</h4><p>Forbedrer utseende av misfargede og brukne tenner, dårlig utformede tenner og døde tenner. På grunn av at porselenfasader sitter meget tett inntil tannvevet, må denne løsningen anvendes kun ved tenner uten fyllinger.</p>