Tannstillingsfeil

<h4>Følger av ubehandlede tannstillingsfeil</h4><p>Ubehandlede tannstillingsfeil kan føre til alvorlige skader både ved tinning og kjeveledd (færste symptomer som du kan merke er klikking i kjeveleddet, når du åpner eller lukker munnen). Dessuten fører forsømmelser til karies (bittstillingsfeil gjør  grundig tannpussing vanskelig) og til periodontitt). Konsekvensen kan være at man mister tenner.</p><h4>Årsaker til feil tannstilling</h4><p>Feil tannstilling kan være medfodt eller kan oppstå senere som følge av skeivt bitt (ca 80% av tilfeller).</p><p>Senere tannstillingsfeil oppstår vannligvis i løpet av første livsår. De skyldes:</p><ul><li>mangel på vitaminer (spesielt D-vitamin)</li><li>feil plassering av spebarnet i sengen eller feil ved amming</li><li>ukorrekt pust (barnet puster med åpen munn; dette skyldes skadelig vekst av svelgmandel, allergi, slimhudbetennelse i nese eller svelg)</li><li>feil under svelging eller snakk</li><li>sugevaner (suging av finger, lepper, ting)</li><li>skader</li></ul><p>Den mest vanlige årsaken til bittfeil er dog karies (spesielt karies av melketenner) og dens konsekvenser som fører til tidlig tanntap hos barn. Tidlig tap av melketenner medfører tannstillingsfeil, veksthemming av kjevebeinet og defekt ved utforming av tannvevet på faste tenner. Videre forer ovennevnte til at tannutskiftingsprosessen enten kommer for tidlig eller for seint og riktig rekke ved frembrudd av faste tenner blir forstyrret (tenner sitter for tett, forflytter seg utenom tannbuen eller er unaturlig fordreid).</p><h4>Tannstillingsfeil forekommer oftest hos:</h4><p>1. <strong>barn</strong></p><ul><li>underbitt - oppstår som følge av for voldsom vekst av underkjeve eller stoppet vekst av overkjeve (underkjevens tannrekke biter for langt frem i forhold til overkjevens)</li><li>overbitt - overkjevens tannrekke biter for langt frem i forhold til underkjevens</li><li>åpent bitt – en glipe mellom fortenner i en vertikal plan, mens kjeven er lukket</li><li>kryssbitt– omvent stilling av tenner</li></ul><p>2. <strong>ungdommer</strong></p><ul><li>tenner vokser utenfor tannbuen (sitter for tett)</li><li>tenner er omdreid</li><li>tenner er forskjøvet</li><li>tenner hvilken vekst ble stoppet i kjevebeinet</li><li>tänder som blivit stoppade i benet.</li></ul>