Løsninger

<h4>Vi i stand til å behandle de mest kompliserte feil</h4><p>Flere ars behandlig av tannsllingsfeil og eget tannlaboratorium gir anledning til å fremstille tannreguleringsapparater som tilsvarer pasientenes behov. På den måten  kan vi relativ fort oppnå de tilsiktede behandlingsresultater.</p>
<p>Vi anvender gode løsninger som er annerkjent og utprøvd på verdensplan. Enkelte av dem (f.eks: ortodontiske implantater) har vi introdusert som første tannleger i Polen.</p>
<h4>Permanente tannreguleringsapparater</h4>
<p><strong>Fullstendig usynlige </strong>– plasseres på innsiden av tannsettet. Ingualåsene festes på innsiden av pasientens tenner. Kun noen få tannklinikker tilbyr denne spesifikke behandlingen. Disse låsmekanimer anbefales først og frems for voksne som på grunn av sitt yrke ofte er involvert i offentlige opptredener.</p>
<p><strong>Kosmetiske apparater med  farge som er lik naturlige tenner </strong>-  av glass eller porselen. Såkalte inspire-låsene utføres av safirkrystaller og er gjennomsiktige. Av den grunn er de blitt mest populære løsninger ved tannstillingsbeandling.</p>
<p><strong>Metallapparat med spjeld</strong> (uten gummiforbindelser som binder buen med låset) Buen holdes i låset ved hjelp av en liten spjeld og gjør at tenner kan forflytte seg lettere.</p>
<p><strong>Metallapparater</strong> (standardapparater).</p>
<h4>Invisalign</h4>
<p>Invisalign retter opp tennene med en serie med nesten usynlige, uttakbare reguleringsskinner som er spesialtilpasset din tenner for komfort. Du vil bytte hver reguleringsskinne hver fjortende dag og tennene dine vil bevege seg, litt etter litt og uke etter uke, mot den endelige stillingen.</p>
<p>Komfortable, gjennomsiktige og uttakbare - Invisalign forandrer smilet uten å forstyrre livet ditt.</p>
<h4>Ortodontiske implantater</h4>
<p>De anvendes ved behandling av svæt kompliserte bittstillingsfeil (spesielt hos voksne). Kortest behandlingstid.</p>
<h4>Tannimplantater</h4>
<p>Anvendes ved korrigering av betydelige hull mellom tenner som er følge av tantrekning eller manglende tannsvev på faste tenner.</p>
<h4>Kraftige apparater</h4>
<p>Anvendes til utvidelse av tannbuer i under-  overkjeve</p>
<h4>Bevegelige apparater</h4>
<p>Avtagbare apparater. De tas på av pasienten..Anvendes først og fremst hos barn og ungdom. En ulempe ved den type apparater er at man ikke kan kontrollere hvor lenge apparatet faktisk har sittet i munnen og hvor effektiv det egentlig er</p>
<h4>Kirurgisk tannregulering</h4>
<p>Mindre ortodontiske operasjoner (f eks. avdekning av tilbakeholdte tenner og korrekt plassering) gir anledning til å gjenomføre endringer ved tannstillingsfeil som videre fremskynder etterfølgende behandlingsstadier og i noen tilfeller er rett og slett en betingelse for en vellykket behandling.</p>
<p>Avhengig av feiltype, foregår behandlingen fra 1,5 år hos barn til 2 år hos voksne.</p>
<p><em>(Bilder av tannreguleringsapparater er tilgjengeliggjort av POLORTO)</em></p>