En artikkel i det tyske tidsskriftet SUPERillu

Norsk nynorsk
Tytul drugi: 
Fire tannleger og én krone
Teaser: 

Fire tannleger, fire behandlingsalternativer. HAHS Klinikk er den eneste klinikken i Polen som var inkludert i en komparativ oppsummering av polske og tyske tannlegekontor. Artikkelen beskriver pasientenes erfaringer og meninger. Konklusjoner: i HAHS Klinikken i Szczecin behandler man tenner på det internasjonale nivået gunstigere enn i Tyskland.

Data: 
den 6. oktober 2011.