Artykuł w czasopiśmie Nowoczesny Technik Dentystyczny

Polsk
Tytul drugi: 
Everest wabi turystów medycznych
Teaser: 

Klinika HAHS jako jedna z pierwszych w Polsce wdrożyła system projektowania i wykonywania koron w systemie Everest CAD/CAM. Podstawową zaletą systemu Everest jest skrócenie czasu przygotowania koron i mostów (także tych z pełnej porcelany) przy zachowaniu ich wysokiej jakości, m.in. wytrzymałości i idealnego dopasowania.

Data: 
maj 2008 r.